Sara Logo

Fabrics

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DE202216

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DE202216

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : SB200491

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : SB200491

BOSKY PLAIN

BOSKY PLAIN

₹1,045 per Meter

SKU : SB201348

BOSKY PLAIN

₹1,045 per Meter

SKU : SB201348

Brocade

Brocade

₹1,475 per Meter

SKU : DB202337

Brocade

₹1,475 per Meter

SKU : DB202337

Brocade

Brocade

₹3,895 per Meter

SKU : SD200118

Brocade

₹3,895 per Meter

SKU : SD200118

Brocade

Brocade

₹785 per Meter

SKU : DD201423

Brocade

₹785 per Meter

SKU : DD201423

Brocade

Brocade

₹1,750 per Meter

SKU : SC201490

Brocade

₹1,750 per Meter

SKU : SC201490

Chanderi Silk

Chanderi Silk

₹280 per Meter

SKU : SC200271

Chanderi Silk

₹280 per Meter

SKU : SC200271

Chanderi Silk - Embroidery

Chanderi Silk - Embroidery

₹1,040 per Meter

SKU : SC200207

Chanderi Silk - Embroidery

₹1,040 per Meter

SKU : SC200207

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,225 per Meter

SKU : DF200194

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,225 per Meter

SKU : DF200194

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,350 per Meter

SKU : SC200423

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,350 per Meter

SKU : SC200423

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹890 per Meter

SKU : DC200066

CREPE DIGITAL PRINT

₹890 per Meter

SKU : DC200066

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹880 per Meter

SKU : DD201228

CREPE DIGITAL PRINT

₹880 per Meter

SKU : DD201228

CREPE JARI TANCHOI - DYED

CREPE JARI TANCHOI - DYED

₹1,460 per Meter

SKU : SA201521

CREPE JARI TANCHOI - DYED

₹1,460 per Meter

SKU : SA201521

Crepe Plain

Crepe Plain

₹645 per Meter

SKU : SD200101

Crepe Plain

₹645 per Meter

SKU : SD200101