Sara Logo

Fabrics

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200491

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200491

Brocade

Brocade

₹820 per Meter

SKU : DD201423

Brocade

₹820 per Meter

SKU : DD201423

Brocade

Brocade

₹1,750 per Meter

SKU : SC201490

Brocade

₹1,750 per Meter

SKU : SC201490

Brocade

Brocade

₹3,895 per Meter

SKU : SD200118

Brocade

₹3,895 per Meter

SKU : SD200118

Brocade

Brocade

₹1,525 per Meter

SKU : DB202337

Brocade

₹1,525 per Meter

SKU : DB202337

Chanderi Silk - Embroidery

Chanderi Silk - Embroidery

₹1,040 per Meter

SKU : SC200207

Chanderi Silk - Embroidery

₹1,040 per Meter

SKU : SC200207

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,230 per Meter

SKU : DD201228

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,230 per Meter

SKU : DD201228

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,350 per Meter

SKU : SC200423

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,350 per Meter

SKU : SC200423

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,175 per Meter

SKU : DF200194

CREPE DIGITAL PRINT

₹1,175 per Meter

SKU : DF200194

CREPE DIGITAL PRINT

CREPE DIGITAL PRINT

₹930 per Meter

SKU : DC200066

CREPE DIGITAL PRINT

₹930 per Meter

SKU : DC200066

Crepe Plain

Crepe Plain

₹2,550 per Meter

SKU : DF201393

Crepe Plain

₹2,550 per Meter

SKU : DF201393

DUPION LIGHT - DIGITAL PRINT

DUPION LIGHT - DIGITAL PRINT

₹1,025 per Meter

SKU : SC201343

DUPION LIGHT - DIGITAL PRINT

₹1,025 per Meter

SKU : SC201343

DUPION PLAIN

DUPION PLAIN

₹620 per Meter

SKU : SA201932

DUPION PLAIN

₹620 per Meter

SKU : SA201932

DUPION PLAIN CHINESE SHANDI

DUPION PLAIN CHINESE SHANDI

₹790 per Meter

SKU : SB201490

DUPION PLAIN CHINESE SHANDI

₹790 per Meter

SKU : SB201490

FLAT CHIFFON 40 GRAMS DIGITAL PRINT
SKU : SB200806

FLAT CHIFFON 40 GRAMS DIGITAL PRINT

₹1,040 per Meter

SKU : SB200806