Sara Logo

Fabrics

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DD200618

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DD200618

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200493

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200493

65g Silk Jacquard

65g Silk Jacquard

₹875 per Meter

SKU : DF201723

65g Silk Jacquard

₹875 per Meter

SKU : DF201723

BOSKY PLAIN

BOSKY PLAIN

₹1,045 per Meter

SKU : SB201344

BOSKY PLAIN

₹1,045 per Meter

SKU : SB201344

Brocade

Brocade

₹1,250 per Meter

SKU : SC200410

Brocade

₹1,250 per Meter

SKU : SC200410

Brocade

Brocade

₹2,130 per Meter

SKU : SB201357

Brocade

₹2,130 per Meter

SKU : SB201357

Brocade

Brocade

₹1,395 per Meter

SKU : SB201252

Brocade

₹1,395 per Meter

SKU : SB201252

Chiffon Plain

Chiffon Plain

₹425 per Meter

SKU : DF201966

Chiffon Plain

₹425 per Meter

SKU : DF201966

CREPE MESH JACQUARD - SHIMMER

CREPE MESH JACQUARD - SHIMMER

₹1,235 per Meter

SKU : SC201367

CREPE MESH JACQUARD - SHIMMER

₹1,235 per Meter

SKU : SC201367

Crepe Plain - Hand Paint

Crepe Plain - Hand Paint

₹1,000 per Meter

SKU : SC201435

Crepe Plain - Hand Paint

₹1,000 per Meter

SKU : SC201435

Crepe Plain - Hand Paint

Crepe Plain - Hand Paint

₹1,000 per Meter

SKU : SC201434

Crepe Plain - Hand Paint

₹1,000 per Meter

SKU : SC201434

Crepe Print

Crepe Print

₹800 per Meter

SKU : SB200168

Crepe Print

₹800 per Meter

SKU : SB200168

DUPION LIGHT - DIGITAL PRINT

DUPION LIGHT - DIGITAL PRINT

₹975 per Meter

SKU : SC201345

DUPION LIGHT - DIGITAL PRINT

₹975 per Meter

SKU : SC201345

DUPION LIGHT HP EMBROIDERY

DUPION LIGHT HP EMBROIDERY

₹1,470 per Meter

SKU : SB201267

DUPION LIGHT HP EMBROIDERY

₹1,470 per Meter

SKU : SB201267

DUPION MATKA PLAIN

DUPION MATKA PLAIN

₹625 per Meter

SKU : DE200679

DUPION MATKA PLAIN

₹625 per Meter

SKU : DE200679